Αττική

Έκθεση Συνεργείο
  Βελμάρ
  Λεωφ. Κηφισίας 61
151 24 Μαρούσι
τηλ 210 6155800
φαξ 210 6155816
sbelonias@velmar.gr
  Βελμάρ
  Μεγ.Αλεξάνδρου 7 & Καραϊσκάκη
164 51 Αργυρούπολη
τηλ 210 9982800
φαξ 210 9982944
ckandarakis@velmar.gr
  Βελμάρ
  Λ.Μαραθώνος 175
153 44 Γέρακας
τηλ 210 6607000
φαξ 210 6607099
jkaklatzis@velmar.gr