Ηράκλειο

Έκθεση Συνεργείο
  Βελμάρ
  6ο χλμ E.O. Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου
714 08 Ηράκλειο
τηλ 2810 382340
φαξ 2810 382350
dfragoulis@velmar.gr