Κοζάνη

Έκθεση Συνεργείο
  ΚΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.
  2ο χλμ. Κοζάνης-Λάρισας
501 00 Κοζάνη
τηλ 24610 41666
φαξ 24610 41624
gagrafiotis@katakis.gr