Πάτρα

Έκθεση Συνεργείο
  Ε.ΦΛΩΡΑΤΟΣ -
Π.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ AΕ
  Νέα Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 106
264 41 Πάτρα
τηλ 2610 450600
φαξ 2610 435918
email: smotor@otenet.gr
  ΧΑΤΖΗΒΑΣIΛEIOY ΑΕ
  Λεωφ. Ανδρέα Πανανδρέου
265 00 Παραλία Πατρών
τηλ 2610 525685
φαξ 2610 526470
service@seat-hatzivasiliou.gr