Χανιά

Έκθεση Συνεργείο
  Βελμάρ
  Λ. Καραμανλή 78
733 00 Χανιά
τηλ 28210 24900
φαξ 28210 24990
kstoupakis@velmar.gr